Сервіс складання позовних заяв

Професійна заява за 10 хвилин. Друкуй, підписуй, подавай. Лише за 199грн.

Заповніть анкету

Сплатіть 199грн.

Скачайте заяву

аліменти на дитину

Стягнення аліментів на неповнолітню дитину (дітей) в судовому порядку


В залежності від особливостей Вашої ситуації буде автоматично складено заяву про видачу судового наказу або позовну заяву про стягнення аліментів:

на одного або більше неповнолітніх дітей;

в частці від заробітку відповідача (наприклад 1/4) або в твердій грошовій сумі (наприклад 3000грн.);

з урахуванням документа про підтвердження проживання з Вами дитини (дітей) і без такого документа;

з визначенням суду за місцем Вашого проживання чи реєстрації і т.д.


Для створення заяви про стягнення аліментів Вам знадобиться інформація, яку містять наступні докумени:

Свідоцтво про укладення шлюбу (якщо був зареєстрований шлюб);

Свідоцтво або рішення суду про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано);

Свідоцтво про народження дитини (дітей);

Довідка про присвоєння Вам податкового номера;

Податковий номер відповідача.

Документ, що підтверджує факт проживання з Вами дитини (за наявності).


Вартість послуги становить 199грн.

Детально про стягнення аліментів в Україні у 2024 році Ви можете прочитати нижче.
СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ У 2024 РОЦІ

Що таке аліменти та які існують види аліментів?

Аліменти – це щомісячне матеріальне утримання особи в грошовій формі, що призначається судом або встановлюється договором.

Сімейним кодексом України передбачено наступні види аліментів:

 • Аліменти на утримання неповнолітньої дитини або дітей;

 • Аліменти на утримання вагітної дружини (під час шлюбу або після його розірвання);

 • Аліменти на утримання матері дитини віком до 3-х років. Також цей вид аліментів може стягуватись і на користь батька, якщо з ним проживає дитина;

 • Аліменти на утримання матері (батька) дитини з вадами фізичного чи психічного здоров’я віком до 6 років;

 • Аліменти на утримання повнолітніх дочки або сина (з 18 до 23 років), що навчається;

 • Аліменти на утримання повнолітньої непрацездатної дитини;

 • Аліменти на утримання непрацездатної дружини або непрацездатного чоловіка;

 • Інші види аліментів, такі як утримання непрацездатних батьків, діда, баби, брата, сестри, онуків.

Зазначені види аліментів можуть призначатися незалежно один від одного. Наприклад, якщо жінка має дитину віком до 3-х років, то аліменти призначаються як на утримання дитини, так і на утримання матері.

Аліменти за рішенням суду присуджуються в частці від заробітку (доходу) платника аліментів або в твердій (фіксованого розміру) грошовій сумі і виплачуються щомісячно після набрання судовим рішенням законної сили.

Строки, розміри та порядок сплати аліментів за договором визначається умовами відповідного договору. Такий договір підлягає нотаріальному посвідченню.

За яких умов можна звертатися в суд для стягнення аліментів на дитину?

Незалежно від того, чи перебувають батьки у зареєстрованому шлюбі, той з них, з ким проживає дитина, може звернутися в суд з заявою про стягнення аліментів, якщо інший з батьків не приймає участі в утриманні дитини або якщо допомога, яку він надає, є недостатньою. Спір про стягнення аліментів на дитину може бути також вирішено судом, якщо батькам не вдалося досягти домовленості про розмір аліментів.

Вирішуючи питання про розмір аліментів, що стягуються на утримання дитини, суд враховує стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів. При цьому сама по собі відсутність у такого платника офіційного заробітку (доходу) не звільняє його від сплати аліментів.

Під час призначення аліментів суд не зобов’язаний враховувати матеріальний стан того з батьків, з ким проживає дитина, однак повинен враховувати матеріальний стан самої дитини.

Хто з батьків має право подати заяву про стягнення аліментів?

Відповідно до змісту ст.181, 183, 184 Сімейного кодексу України тільки той з батьків, з ким проживає дитина, має право звернутися в суд з заявою про стягнення аліментів (позовною заявою або заявою про видачу судового наказу).

Тому дуже важливо надати суду докази про те, що дитина проживає з Вами. Таким доказом може бути:

 • Довідка місцевих органів влади (виконкомів міських чи сільських рад, органів у справах неповнолітніх тощо), в якій зазначено, що дитина проживає з матір’ю, батьком.

 • Акт депутата, комісії чи сусідів. Наприклад акт обстеження побутових умов, акт ЖЕКу, ОСББ, акт депутатської комісії і т.і.

 • Протокол, постанова органів поліції, довідка з дитячого садка, школи, поліклініки тощо.

 • Будь-який документ, що може підтверджувати факти і обставини.

 • Довідка про склад сім’ї чи реєстрацію місця проживання. Об'єктивно така довідка не підтверджує факт проживання з Вами дитини, однак краще подати хоча б такий документ ніж не подавати ніякого.

Відсутність доказів проживання з Вами дитини не обов’язково призведе до відмови у задоволенні заяви, однак так може статися. Тому перед тим, як готувати заяву на стягнення аліментів, отримайте хоча б якісь документальні підтвердження проживання з Вами дитини (дітей).

Якщо дитина проживає не з Вами, а, скажімо, з бабусею, то відповідно до закону право на звернення в суд з заявою про стягнення аліментів Ви не маєте.

Чи можна подавати на аліменти, якщо чоловік проживає разом з дитиною?

Якщо чоловік проживає з Вами в одному житловому приміщенні, однак участі у матеріальному забезпеченні дитини не приймає або його участь є недостатньою, то Ви можете звернутися в суд з заявою про стягнення з нього аліментів.

Зверніть увагу, що законом передбачено обов’язок заявника доводити факт проживання з ним дитини, а чи проживає платник аліментів із дитиною значення не має.

Як подати на аліменти та на який розмір аліментів можна розраховувати?

Сімейним кодексом України передбачено два способи звернення до суду із заявою про отримання аліментів на утримання дитини.

Перший спосіб - звернення із заявою про видачу судового наказу.

Це найшвидший і найпростіший спосіб, оскільки в цьому разі суд розглядає заяву протягом п’яти днів з дня отримання від органу реєстрації інформації про зареєстроване місце проживання боржника. Розгляд проводиться навіть без судового засідання.

Однак, в наказному провадженні можуть бути розглянуті лише вимоги про стягнення аліментів у розмірі:

 • на одну дитину – 1/4 заробітку (доходу) платника аліментів;

 • на двох дітей – 1/3 заробітку;

 • на трьох і більше дітей – 1/2 від заробітку платника.

Також судовий наказ може бути виданий про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі (тобто не у частці від доходу: 1/4 і т.д., а у фіксованому розмірі у гривнях). Але, максимальний розмір аліментів, що може бути стягнутий у твердій сумі за судовим наказом, обмежується розміром 50% встановленого прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а саме:

 • на одну дитину віком до 6 років –1281.5 грн.

 • на одну дитину віком від 6 до 18 років - 1598 грн.

Тобто, наприклад, якщо у Вас двоє дітей віком 5 і 10 років, ви можете просити суд видати судовий наказ про стягнення аліментів у наступному розмірі:

 • Або 1/3 від заробітку (доходу) платника податку;

 • Або 2879.5 гривень у твердій грошовій сумі (тобто 1281.5грн. + 1598грн.).

Другий спосіб - звернення із позовною заявою про стягнення аліментів.

Цей спосіб застосовується, якщо вказані вище розміри аліментів, що стягуються за судовим наказом, є недостатніми або якщо позивач бажає отримувати аліменти у вигляді фіксованої грошової суми у розмірі більшому, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Розгляд позовної заяви про стягнення аліментів є складнішим за розгляд заяви про видачу судового наказу, а строки розгляду є довшими. У такій справі може бути призначене судове засідання із викликом сторін.

Наш сервіс підготує для Вас або заяву про видачу судового наказу про стягнення аліментів, або позовну заяву про стягнення аліментів в залежності від конкретних обставин Вашої справи.

Як стягнути аліменти з безробітного платника або якщо він (вона) працює неофіційно?

Якщо судом ухвалено рішення про стягнення аліментів у частці від заробітку (доходу) їх платника, а такий платник не працює, отримує незадекларований дохід або є ФОП на спрощеній системі оподаткування, то сума аліментів, яка підлягає сплаті, визначається виходячи із середньої заробітної плати для місцевості, в якій проживає платник аліментів.

Однак, якщо в подальшому буде встановлено розмір доходу, який платник аліментів фактично отримав за цей період, заборгованість по аліментах підлягає перерахуванню. В будь-якому випадку розмір аліментів не може бути меншим ніж 1281.5грн. для дитини до 6 років і 1598грн. для дитини від 6 до 18 років.

Розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем, приватним виконавцем, а в разі виникнення спору - судом.

Якщо аліменти призначено у твердій грошовій сумі, то платник зобов'язаний щомісяця сплачувати встановлений судом розмір коштів незалежно від величини отриманого ним доходу.

Який мінімальний розмір аліментів на дитину?

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дитини віком до 6 років цей розмір становить 1281.5грн., для дитини віком від 6 до 18 років - 1598грн.

Законом також передбачено мінімальний рекомендований розмір аліментів, який становить 2563грн. для дітей до 6 років і 3196 для дітей від 6 до 18 років. Аліменти у цьому розмірі можуть бути присуджені судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Який максимальний розмір аліментів на дитину?

Максимальний розмір аліментів, який може бути стягнутий за судовим наказом, обмежений 10-ти кратним розміром прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, однак для позовного провадження (за позовною заявою про стягнення аліментів) такого обмеження немає. Тобто максимального розміру аліментів закон не встановлює.

В той же час, відповідно до ст.70 Закону України "Про виконавче провадження" з платника аліментів може бути утримано не більше 50% заробітної плати до погашення у повному обсязі заборгованості із сплати аліментів чи інших платежів.

Розмір аліментів на одну дитину, двох і трьох дітей (таблиця).

Отже, давайте тепер у вигляді таблиці наглядно покажемо розміри аліментів, що можуть стягуватись на 1 дитину, 2, 3 дітей за судовим наказом.

Кількість і вік дітей
Розмір у частці
У твердій сумі

1 дитина до 6 років

1/4

1281.5грн.

1 дитина від 6 до 18 років

1/4

1598грн.

2 дитини до 6 років

1/3

2563грн.

1 дитина до 6 років і одна дитина від 6 до 18 років

1/3

2879.5грн.

2 дитини від 6 до 18 років

1/3

3196грн.

3 дитини до 6 років

1/2

3844.5грн.

1 дитина до 6 років і дві дитини від 6 до 18 років

1/2

4477.5грн.

2 дитини до 6 років і одна дитина від 6 до 18 років

1/2

4161грн.

Чи можна подати на аліменти без розлучення (перебуваючи у шлюбі)?

Так, можна. Для призначення аліментів факт перебування у зареєстрованому шлюбі не має ніякого значення. Ви можете бути зі своїм чоловіком однією сім’єю, проживати разом та спільно виховувати дитину і при цьому стягувати з нього аліменти, оскільки він не приймає участі у матеріальному забезпеченні родини.

З якого моменту нараховуються аліменти?

Відповідно до статті 191 Сімейного кодексу України аліменти на дитину нараховуються з дати подачі заяви в суд.

Виплата аліментів здійснюється з моменту набрання судовим рішенням (судовим наказом) законної сили. Тобто, наприклад, якщо від дати подачі заяви в суд до дати набрання рішенням суду законної сили мине два місяці, то платнику буде нараховано до сплати аліменти одразу за два попередніх місяці, які він повинен буде виплачувати, починаючи із дати набрання рішенням суду законної сили.

Судовий наказ про стягнення аліментів набирає законної сили одразу в день його видачі, а от рішення суду про стягнення аліментів у позовному провадженні набирає чинності лише на 31-й день з дати його проголошення за умови, що на нього не подана апеляційна скарга.

Статтею 430 Цивільного процесуального кодексу України також передбачено, що одночасно з проголошенням судового рішення про стягнення аліментів суд допускає його негайне виконання у межах суми платежу за один місяць. Це означає, що для отримання аліментів за один місяць не потрібно чекати 30 днів до набрання рішенням законної сили, а вже одразу після його проголошення можна отримати виконавчий лист і подати його до виконавчої служби.

Чи можна стягнути аліменти за минулий час?

За загальним правилом аліменти присуджуються з дати подачі відповідної заяви в суд.

Законом передбачена лише одна умова, за якої можна стягнути аліменти за попередні періоди. Так, відповідно до частини другої статті 191 СК України аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років.

Як оформити добровільну сплату аліментів?

Якщо один з батьків згоден платити кошти на утримання дитини (дітей) добровільно і є домовленість про розмір та порядок сплати аліментів, то звертатися в суд для присудження аліментів не потрібно. В цьому випадку є сенс укласти нотаріально посвідчений договір, в якому буде офіційно закріплено обов’язок одного з батьків сплачувати аліменти. Умови такого договору не повинні порушувати права дитини.

У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися виконавчою службою навіть без рішення суду, а на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Як написати заяву про стягнення аліментів? Чи можна просто заповнити зразок з Інтернету?

В Інтернеті є багато зразків, шаблонів та бланків заяв на стягнення аліментів. Якщо Ваш бюджет зовсім обмежений, то можна спробувати використати зразок, самостійно написати заяву і подати її до суду. Якщо врахувати, що адвокати можуть взяти за, по суті, не складну заяву 1000 і більше гривень, то написати заяву самостійно не такий вже поганий варіант. Тим більше, що адвокати бувають різними.

Але, найкращим варіантом буде скласти заяву за допомогою нашого сервісу. По-перше, ви отримаєте дійсно професійну, грамотну заяву, в якій будуть враховані всі нюанси та виконані всі вимоги процесуального законодавства. По-друге, ви зможете суттєво заощадити, оскільки наша заява коштує в 10 разів дешевше ніж у адвокатів.

Потрібно мати на увазі, що у разі неправильного оформлення заяви про стягнення аліментів суд може відмовити в її задоволенні або повернути її заявнику і вважати неподаною.

До якого віку виплачуються аліменти на дитину?

За загальним правилом аліменти на дитину виплачуються до досягнення дитиною повноліття (тобто до 18 років).

Є дві категорії дітей, які мають право на утримання батьками і після досягнення повноліття:

 • Повнолітні діти, які є непрацездатними через психічні чи фізичні вади здоров’я і потребують матеріальної допомоги.

 • Повнолітні діти віком до 23 років, які навчаються і у зв’язку з навчанням потребують матеріальної допомоги.

Для реалізації права повнолітньої дитини на отримання аліментів необхідно звертатися в суд з окремою позовною заявою. Тобто рішення суду про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини не може бути підставою для нарахування аліментів на повнолітню дитину незалежно від обставин.

Аліменти на повнолітню дитину можуть бути присуджені лише в тому разі, якщо той з батьків, до якого подано позов, має можливість надавати матеріальну допомогу.

Позовну заяву про стягнення коштів на утримання дитини, що досягла 18 років і продовжує навчання, Ви можете скласти на цій сторінці нашого сайту.

Як отримати рішення суду про стягнення аліментів?

Є два види судових рішень про стягнення аліментів:

 • Судовий наказ про стягнення аліментів (наказне провадження);

 • Рішення суду про стягнення аліментів (позовне провадження);

В чому відмінність між наказним та позовним провадженням у справах про стягнення аліментів Ви можете почитати у відповіді на питання «Як подати на аліменти та на який розмір аліментів можна розраховувати?» на цій сторінці сайту.

Оскільки судовий наказ набирає чинності в день його видачі, він може бути отриманий в суді одразу, як стане відомо про задоволення судом відповідної заяви про стягнення аліментів.

Судовий наказ видається під розписку або надсилається стягувачу на його офіційну електронну адресу, або рекомендованим листом із повідомленням про вручення, чи цінним листом з описом вкладеного.

Рішення суду у позовному провадженні набирає чинності на 31-й день з дати його проголошення, якщо на нього не подана апеляційна скарга, тому отримати його в суді з відміткою про набрання ним законної сили можна лише через місяць.

Крім судового рішення необхідно також отримати в суді виконавчий лист, який є виконавчим документом для примусового виконання судового рішення. У випадку видачі судового наказу виконавчий лист не видається, оскільки сам по собі судовий наказ вже є виконавчим документом.

Який порядок стягнення аліментів виконавчою службою (державним чи приватним виконавцем)?

Для примусового виконання судового наказу про стягнення аліментів або рішення суду про стягнення аліментів необхідно подати державному чи приватному виконавцю відповідний виконавчий документ (судовий наказ або виконавчий лист).

Державний виконавець відкриває виконавче провадження за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи лише за місцем проживання чи перебування боржника.

Порядок примусового стягнення аліментів докладно прописаний у статті 71 Закону України «Про виконавче провадження». Ця стаття є достатньо великою за змістом, тому якщо це для Вас важливо, пропонуємо перейти по вищевказаному посиланню і почитати її самостійно.

Скільки коштує подати на аліменти?

Для розгляду судом заяви про стягнення аліментів сплачувати судовий збір не потрібно. Послуги адвоката по складанню заяви про видачу судового наказу (або позовної заяви про стягнення аліментів) і підготовці пакета документів можуть коштувати від 500 до 5000грн.

На нашому сайті ви можете скласти професійну заяву про стягнення аліментів всього за 199 гривень. Наш сервіс врахує всі вищевказані нюанси та особливості, визначить суд, до якого потрібно звертатися, підготує перелік необхідних документів. Також на нашому сайті ви зможете знайти детальну інформацію про те, як підготувати пакет документів та як подати заяву в суд.

Чи є закон про аліменти?

Ні, закону про аліменти не існує. Порядок та підстави стягнення аліментів на дитину (дітей) передбачені Сімейним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України та Законом України «Про виконавче провадження».

Автор